AC7117族NADCAP审核准则(英)
发布时间:2018/10/29 22:45:02

AC7117审核准则族:

AC7117.1 -NADCAP电脑控制喷丸审核准则

AC7117.2- NADCAP自动控制喷丸审核准则

AC7117.3- NADCAP喷丸成型审核准则

AC7117.4- NADCAP旋片喷丸审核准则

AC7117。5- NADCAP手动喷丸审核准则

AC7117.1_Rev_A.doc

AC7117.2_Rev_A.doc

AC7117.3_Rev_A.doc

AC7117.4_Rev_A.doc

AC7117.5_Rev_A.doc

------------------------------------------------

技术咨询:

周霜霜-研发部长/技术专家

cindy。zhou@peentech。cn

image.png


万佳彩 E游彩官网 竞彩篮球 七乐彩 金丰彩票APP 排列3 浙江体彩6+1 浙江体彩6+1 七乐彩 排列5